Vera Da Silva

menu

*Zeevruchten en schelpdieren recepten


*seafood and shellsfis recepies

*Receitas de frutos do mar e marisco

🐙Octopus salade 🐙Octopus salad 🐙Salada de polvo

🐙In de film voorafgaand leer ik hoe je octopus, mals kookt. Als het gaar is en afgekoeld snijd de octopus en kleine stukjes en breng op smaak met olijfolie, zout, peper, witte wijnazijn knoflook en koriander, als je niet van koriander houdt kunt ervoor kiezen om platte peterselie. Je kunt eenvoudig de inktvis eten voor een snack, salade of als maaltijd met gekookte kriel aardappeltjes.

🐙 In the previous film I teach how to cook the octopus tender. After boiling and cooled, cut the octopus in small pieces and season with olive oil, salt, pepper, white wine vinegar, garlic and coriander, if you do not like coriander you can choose parsley. You can simply eat the octopus for snack or accompany with cooked potatoes for a meal.

🐙No film anterior ensino como cozer o polvo tenrinho, depois de cozido e arrefecido corta o polvo en pequenos pedaços e tempera com azeite, sal, pimenta, vinagre de vinho branco alho e coentros, se näo gostares de coentros podes optar por salsa. Podes comer simplesmente o polvo para petisco ou acompanhar com batatinhas cozidas para uma refeição 

🐙Hoe kook je octopus  🐙How to cook octopus  🐙Como cozer polvo


🐙Como cozer polvo?! O polvo é um molusco de estrutura muito rija, existem várias maneiras de fazer com que fique mais tenro e macio. A melhor maneira é lavar o polvo logo depois da compra e por o polvo no congelador. O frio faz com que a carne fique muito mais tenra. Se congelou o polvo pode por diretamente numa panela com agua a ferver com uma cebola roxa e 4 folhas louro. Nunca ponha sal!! O sal só se deve adicionar depois de cozido. Se o polvo for fresco lave o polvo em agua muito fria e deite devagar na panela com agua a fever com a cebola e o louro. Quando a cebola estiver cuzida o polvo também estará. Apague o fogo e deixe o polvo arrefecer dentro da água da cozedura e prepare depois como mais gostar, assado, grelhado ou em salada.


🐙 How to cook octopus ?! The octopus is a very rigid shellfish, there are several ways to make it soft and tender. The best way is to wash the octopus right after the purchase and put the octopus in the freezer. The cold makes the meat much more tender. If frozen the octopus can directly into a pan with boiling water with a purple onion and 4 bay leaves. Never put salt !! The salt should only be added after cooking. If the octopus is fresh wash the octopus in very cold water and pour it slowly in the pan with cooking water with the onion and the bay leaf. When the onion is cooked the octopus will also be. Turn off the heat and let the octopus cool down inside the cooking water and then prepare as you like, roast, grilled or in salads.


🐙 Hoe kook je octopus? De octopus is een zeer stevig schelpdier, er zijn verschillende manieren om het zacht en mals te maken. De beste manier is om de octopus direct na de aankoop wassen en in de vriezer zetten, de kou maakt het vlees veel malser. Als de octopus bevroren is, kan deze direct in een pan met kokend water met een paarse ui en 4 laurierblaadjes. Voeg nooit zout!! Het zout mag alleen na het koken worden toegevoegd. Als de octopus vers is, was de octopus in zeer koud water en giet het langzaam in de pan met kokende water met de ui en de laurier. Als de ui gaar is, zal de octopus dat ook zijn. Zet het vuur uit en laat de octopus afkoelen in het kookwater en bereid het zoals je wilt, braden, gegrild of salades.

♨️Mosselen       ♨️Mussels       ♨️Mexilhões 


♨️ Mosselen op de Ofyr 

Dit recept heb ik op de Ofyr grill bereid, maar ik ga ook vertellen hoe je het op andere manieren kunt bereiden.

Ingrediënten:

*2 kilo mosselen voor 3 personen. Bereken zelf de hoeveelheid die je nodig hebt voor het aantal mensen dat je wilt serveren.

*300 gr wortelen dun gesneden.

*300 gr ui zeer dun gesneden.

*6 of 7 teentjes geplette knoflook.

*1 grote bos tijm.

*3 spaanse pepers in stukjes gesneden.

*3 takjes sereh (citroengras) in stukken van 1 cm gesneden.

*halve fles witte wijn.

*zout en peper naar smaak.

*(1 glas water (250 ml) voor degene die het in de pan bereid).


Hoe te bereiden in Ofyr:

*mosselen grondig wassen in twee of drie waters.

*stook de Ofyr tot die goed heet is.

*verdeel de mosselen op de grill ring zodat ze naast elkaar liggen, maar niet op elkaar.

*verdeel de wortel, de knoflook, de chilipepers, de ui, de sereh, de tijm, zout en peper over de mosselen.

*wanneer de mosselen beginnen te openen, giet de witte wijn er over. Houd een vinger in de mond van de fles zodat de wijn gematigd over alle mosselen wordt verdeeld.

*laat alle mosselen open gaan (let op, ongeopende mosselen zijn waarschijnlijk dood en mogen niet worden gegeten).


Bereiden in een pan:

*doe de ui en knoflook in een pan en laat het licht bruin worden in een beetje olijfolie.

*doe de mosselen in de pan en dek af met de wortel, tijm (in de pan zou ik alleen 1 Spaanse peper gebruiken), sereh, peper en zout en het glas water.

*sluit af met het deksel en controleer regelmatig of de mosselen beginnen te openen.

*verwijder het deksel en giet de witte wijn in de pan, (in dit geval is 250 ml voldoende) 

*wacht tot dat alle mosselen zijn geopend en die gesloten zijn gebleven, waren waarschijnlijk al dood dus zijn niet goed voor consumptie.

 


Bereiden op de houtskool grill:

Ok, dit ziet er wat ingewikkeld uit, maar dat is het niet, een beetje zoals in de pan maar zonder deksel.

*steek de grill aan tot deze goed heet is.

*als je een gietijzeren pan hebt, gebruik deze, als je geen gietijzeren pan heb, gebruik een pan waarvan het niet erg is als deze een beetje verbrand raakt op de buitenkant.

*zet de pan op het vuur.

*begin met het plaatsen van de knoflook en ui, dan de mosselen en vervolgens de tijm, de pepers (op deze manier gekookt, gebruik ik slechts 1 Spaanse peper), de sereh, zout en peper naar smaak en het glas water.

*wanneer de mosselen beginnen te openen, giet langzaam de witte wijn er overheen.

*wacht tot alle mosselen open zijn (mosselen die niet open zijn gegaan waren waarschijnlijk dood en mogen niet worden gegeten).


Het maakt niet uit hoe je dit gerecht hebt bereid, het is heerlijk met geroosterd brood met boter bij. 

Bom apetite.


♨️Mussels on the Ofyr

Ok, I prepared this recipe on the Ofyr grill but I'll tell you how to prepare it in other ways.

Ingredients:

*I used 2 kilos of mussels for 3 people. Calculate the quantities you need for the number of people you want to serve.

*300 g carrot thinly sliced.

*300 g onion very thinly sliced.

*6 or 7 cloves of crushed garlic.

*a large bunch of thyme.

*3 red peppers cut into pieces. 

*3 branches of sereh cut into 1 cm pieces.

*half bottle of white wine.

*salt and pepper to taste.

*(1 glass of water for everyone who prepared it in the pan).


How to prepare in Ofyr:

*wash mussels thoroughly in two or three waters.

*warm up the Ofyr until it is very hot.

*divide the mussels on the grill ring so that they are together but not on top of each other.

*divide the carrot  , the chili, peppers, the onion, the sereh, the thyme, salt and pepper over the mussels.

*when the mussels begin to open, pour the white wine over the mussels. Hold a finger in the mouth of the bottle so that the wine is spread moderately over all mussels.

*let all mussels open (note, unopened mussels were probably dead and should not be eaten).


Prepare in a pan:

*put the onion and garlic in a pan and let it lightly bake in a little olive oil.

*put the mussels in the pan and cover with the carrot, thyme (I would only use 1 chili in the pan), sereh, pepper and salt and the glass of water.

*close with the lid and regularly check whether the mussels start to open.

*remove the lid and pour the white wine into the pan, (in this case 250 ml is sufficient)

*wait until all mussels have been opened and those that have remained closed were probably already dead so are not good for consumption.


Prepare on the charcoal grill:

Ok, this looks a bit complicated, but it isn't, a bit like in the pan but without a lid.

*warm up the grill until it is very hot.

*if you have a cast-iron pan, use it, if you don't have a cast-iron pan, use a pan that you don't mind if it is burned a little on the outside.

*put the pan on the heat.

*start by placing the garlic and onion, then the mussels and then the thyme, the peppers (cooked in this way, I use only 1 chili), the sereh, salt and pepper to taste and the glass of water.

*when the mussels begin to open, slowly pour in the white wine.

*wait until all mussels are open (mussels that have not opened were probably dead and should not be eaten).

No matter how you prepared this dish, it is delicious with toasted bread with butter.

Bom apetite.


♨️Mexilhões no Ofyr

Ok, esta receita eu preparei no Ofyr grill mas também vou dizer como preparar de algumas outras maneiras.
Ingredientes: 

*eu utilizei 2 kilos de mexilhão para 3 pessoas. Calcule você mais ao menos a quantidade que precisa para o numero de pessoas que pretende servir.

*300 gr de cenoura corta muito fininho.

*300 gr de cebola corta muito fininho.

*6 ou 7 dentes de alhos esborrachados.

*Um ramo grande de tomilho.

*três malaguetas espanholas cortas áos pedaços.

*3 raminhos de chá príncipe corto aos pedacinhos de 1 cm.

*Meia garrafa de vinho branco.

*Sal grosso e pimenta a gosto.

*(Um copo de água para quem fizer na panela).


Como preparar no Ofyr:

*Lave bem os mexilhões en duas ou tres águas.

*Acenda o Ofyr até estar bem quente.

*distribuía os mexilhões  na chapa de maneira que fiquem juntos mas não em cima uns dos outros.

*distribuía a cenoura o alho as malaguetas a cebola o chá príncipe o tomilho, sal e pimenta agosto por cima dos mexilhões.

*quando ver que os mexilhões começam a abrir derrame o vinho branco mantendo um dedo na boca da garrafa para que o vinho seja dividido moderadamente sobre todos os mexilhões.

*deixe que todos os mexilhões abram (atenção, mexilhões que não chegaram a abrir estavam provavelmente mortos e não se devem consumir).


Como preparar numa panela:

*Coloque numa panela a cebola e o  alho e deixe alourar em um pouco de azeite.

*em seguida coloque os mexilhões na panela e cubra com a cenoura, tomilho (sendo na panela eu usaria só uma malagueta espanhola), o chá príncipe, pimenta e sal agosto e o copo de água.

*tape com a tampa e verifique frequentemente se os mexilhões começaram a abrir.*quando for o caso retire a tampa e derrame o vinho branco (neste caso fazendo na panela eu azaria só 250ml de vinho)

*verifique se todos os mexilhões abriram e os que permanecem fechados não consuma.


Como preparar no fogareiro:

Ok esta parece difícil mas não é, mais ou menos como na panela mas sem tampa.

*acenda o fogareiro até ficar bem quente.

*se tiver uma panela de ferro fundido use essa se não use uma panela que não se importe que fique um pouco queimada do lado de fora.

*coloque a panela sobre o fogo.

*comece por colocar o alho e a cebola, depois os mexilhões em seguida o tomilho as malaguetas(cozinhadas desta forma eu só usaria 1 malagueta) o chá príncipe, sal e pimenta a gosto e o copo de agua.

*quando os mexilhões começarem  a abrir derrame lentamente o vinho branco por cima dos mexilhões.

*verifique se todos os mexilhões estão abertos, (mexilhões que não chegaram  a abrir estavam provavelmente mortos e não se devem consumir). 


Não importa de que maneira preparou este prato, pode acompanhar com pão torrado com manteiga.

Bom apetite.
Verstuurd vanaf mijn iPhone

🐚vongole            🐚clams          🐚ameijoas


🐚VONGOLE MET CHORIZO (op de grill)

Voordat u met dit recept begint, moet u ervoor zorgen dat de vongole vers is. Laat ze minstens een halve dag rusten in de koelkast in een kom met water en zout, zodat ze de tijd hebben om al het zand te spugen. Ik liet het een dag in de koelkast liggen. Het maakt niet uit hoe vaak en hoe goed je denkt dat je ze hebt gewassen, als je ze niet laat rusten in zout water, blijft het zand in de schelpen achter.

Benodigheden:

1 kilo vongole

1 hele bol knoflook doormidden gesneden

1 hele citroen doormiden gesneden

1 bos koriander of platte petersalie

1/2 fles witte wijn

1/2 prei

1/2 chorizo (+- 100 gr)

zout en peper op smaak

+-1/2 liter kippenboullion ( in iedere geval voldoende voor 2 vingers hoog bouillion in de pan)

1 gietijzer pan

BEREIDINGSWIJZE:

*Laat de schelpen in een kom met water en zout rusten voor minstens een half dag.

*Stook je bbq aan.

*Grill de knoflook, citroen, prei en chorizo tot ze een mooi kleur krijgen.

*Neem alle ingridienten uit de grill.

*Plaats de pan op het waarmste vedeelte van de bbq en zet de chorizo, citroen, prei en knoflook terug in de pan.

*Giet de boullion in de pan.

*Doe de schelpen in de pan.

*Waneer de schelpen beginnen te openen giet de wijn er overeen.

*Neem de pan van de bbqen bestrooi met verse koriander of platte peterselie.

Bom apetite


🐚CLAMS WITH CHORIZO (on the grill)

Before starting this recipe, make sure the clams are fresh. Let them rest for at least half a day in the fridge in a bowl of water and salt, so that they have time to spit out all the sand. I left it in the fridge for a day. It doesn't matter how often and how well you think you've washed them, if you don't let them rest in salt water, the sand will stay in the shells.

INGRIDIENTS:

1 kilo of clams

1 whole bulb of garlic cut in half

Cut 1 whole lemon in half

1 bunch of coriander or flat parsley

1/2 bottle of white wine

1/2 leek

1/2 chorizo ​​(+ - 100 gr)

salt and pepper to taste

+ -1 / 2 liters of chicken stock (at least sufficient for 2 fingers of stock in the pan)

1 cast iron pan

PREPARATION METHOD:

*Let the shells rest in a bowl of water and salt for at least half a day.

*Ignite your bbq.

*Grill the garlic, lemon, leek and chorizo ​​until they get a nice color.

*Take all the ingredients from the grill.

*Place the pan on the warmest part of the bbq and put the chorizo, lemon, leek and garlic back in the pan.

*Pour the boullion into the pan.

*Put the shells in the pan.

*When the shells begin to open, pour the wine into it.

*Remove the pan from the bbq and sprinkle with fresh coriander or flat parsley.

Bom apetite.


🐚AMEIJOAS COM CHORIÇO (no fogareiro)

Antes de iniciar esta receita, verifique se as ameijoas são frescas. Deixe-as descansar por pelo menos meio dia na geladeira em uma tigela com água e sal, para que tenham tempo de cuspir toda a areia. Deixei na geladeira por um dia. Não importa quantas vezes e quão bem você acha que as lavou, se você não deixá-las descansar em água salgada, a areia ficará nas conchas.

INGREDIENTES:

1 quilo de ameijoas

1 cabeça inteiro de alho cortado ao meio

Corte 1 limão inteiro ao meio

1 ramo de coentro ou salsa

1/2 garrafa de vinho branco

1/2 alho-porro

1/2 chouriço (+ - 100 gr)

sal e pimenta a gosto

 + -1 / 2 litros de boullion de frango (pelo menos suficiente para 2 dedos de bouillion na panela)

1 panela de ferro fundido

 MÉTODO DE PREPARAÇÃO:

*Deixe as ameijoas descansar em uma tigela com água e sal por pelo menos meio dia.

*Acenda seu fogareiro

*Grelhe o alho, limão, alho-poró e chouriço até obter uma cor agradável.

*Retire todos os ingredientes da grelha.

*Coloque a panela na parte mais quente do fogareiro e coloque o chouriço, limão, alho-poró e alho de volta na panela.

*Coloque as ameijoas na panela.

*Deite a calda de galinha.

*Quando as conchas começarem a abrir, deite o vinho.

*Retire a panela do fogo e polvilhe com coentro fresco ou salsa.

Bom apetite